Stowarzyszenie Trzy Góry
Regulamin płatności online

Regulamin płatności online

I. Płatność online

1) Serwis internetowy działający pod głównym adresem „trzygory.pl” zwany dalej „Serwisem” umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia Trzy Góry (KRS 0000887390, NIP 6511738543, REGON 388486714) w celu wsparcia jego działalności statutowej.

2) Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 61-894 Poznań.

3) W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

b. Płatności online

c. Płatności mobilne BLIK

4) W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

II. Ochrona danych osobowych

1) Administratorem danych wskazanych przez użytkowników w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest Stowarzyszenie Trzy Góry z siedzibą w Żorach, przy Os. Sikorskiego 52, tel.: 506 073 207 lub 603 592 396, adres e-mail: stowarzyszenie@trzygory.pl, KRS 0000887390, NIP 6511738543, REGON 388486714.

2) Celami zbierania danych są realizacja celów statutowych Stowarzyszenia Trzy Góry, jak również komunikacja związana z funkcjonowaniem Stowarzyszenia i przekazywaniem informacji o jego działalności.

3) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji płatności. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa jej realizacja.

4) Administratorem w zakresie:

  • Danych osobowych dotyczących kart płatniczych,
  • Danych osobowych dotyczących usług płatniczych dokonywanych w Serwisie,

jest Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 61-894 Poznań. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji płatności online.

5) Każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.